Yat - Tekne Sigortası

Yat Tekne Sigorta

Neden Yat - Tekne Sigortası yaptırmalıyım?

Tekne-Yat Sigortaları ürünümüz, özel amaçlı olarak kullandığınız yatlarınıza, deniz tehlikeleri veya karada bağlama yerlerin de , marina da veya yatma-çekek yerinde meydana gelebilecek kazalara karşı güvence sağlayan bir Sigortadır.

Ana Teminatlar:

 • Fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma gibi deniz kaza ve tehlikelerinin sebep olduğu zararlar
 • Yangın, infilak
 • Deprem, yıldırım, volkanik patlama gibi doğal afetler
 • Tekne ya da servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması, teknenin kendisinin çalınması
 • Tekneye, depolama veya tamir mahallinde zor kullanılarak çalınan teçhizat veya makineler
 • Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların
 • Kara ve hava taşıtlarıyla veya rıhtım, liman teçhizat veya tesisleriyle temas sonucunda meydana gelen zararlar
 • Karaya oturma nedeniyle oluşan zararlar
 • Yatma mahallinin (Bakıma alındığı yer) önceden bildirilmesi kaydıyla, yatma mahallinde, çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararlar
 • Kasa hırsızlık
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
 • Ferdi Kaza
 • Elektronik cihaz