Nakliyat Sigortası Hasar İşlemleri

Nakliyat Emtia Hasar İşlemleri

Nakliyat Sigortası Hasarı İçin Hasar Durumunda Gerekli Belgeler

Genel Hususlar:

Sigortalı hasarların azaltılması ile ilgili tedbirleri alacak Rücu haklarımızın korunması için deniz taşımacılığında 3 gün, kara taşımacılığında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasar bildirimi (protesto yazısı) yapmak zorunludur. Eğer bir deniz taşımacılığı söz konusu ise, yükten meydana gelen hasarın tazmini için gemi donatanı ya da acentesinden teminat mektubu alınmalıdır. Teminat mektubu verilmiyorsa mahkeme aracılığıyla gemi bağlanmalıdır.

Emtia Hasarları (Deniz Nakliyesi):

 • Sigorta poliçesi fotokopisi
 • Mal faturaları
 • Hasara ilişkin yazılı tazminat talep ve beyanı
 • Konşimento aslı veya fotokopisi
 • Gemi rezerv tutanağı ( Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmış ise gemi kaptanı ve/veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
 • Gümrük muayene tutanağı
 • Gümrük rezerv tutanağı (gümrük sahasında hazırlanmış ise)
 • Navlun sözleşmesi
 • Navlun faturaları
 • Yükleme manifestosu
 • Çeki listesi
 • Gümrük beyannamesi
 • Supalan tahliye çetele ve tartı fişleri
 • Yükleme ve boşaltma survey raporları (gözetim raporları)
 • Gemi kaptanı ve gemi donatanına/acentesine çekilmiş protesto yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Emtia Hasarları (Kara, Hava, Demiryolu):

 • Sigorta poliçesi fotokopisi
 • Mal faturaları
 • Hasara ilişkin yazılı tazminat talep ve beyanı
 • Hamule senedi, konşimento (yurtdışı taşımaları)
 • Sevk irsaliyesi (yurt içi taşımacılık)
 • Tutanak (Kamyon şoförünün imzası olmalı)
 • Gümrük rezerv tutanağı (Gümrükte hasarlı ise)
 • Gümrük beyannamesi
 • Hasar kaza sonucu olmuş ise, trafik kaza tutanağı, ehliyet ve ruhsat fotokopisi
 • Hasara ilişkin yazılı tazminat talep ve beyanı
 • Nakliyeciye çekilmiş protesto yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Tekne Hasarları:

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
 • Hasara ilişkin yazılı tazminat talep ve beyanı
 • Deniz raporu
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Gemi donanımı, asgari emniyet belgesi
 • Class belgesi
 • Class raporu
 • Class maintenance sertifikası
 • Personel listesi
 • Hasar talebi (Tamir, Kurtarma teklifler)
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Hasar fotoğrafları