Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Neden Elektronik Cihaz Sigortası yaptırmalıyım?


"Kırılmaz, bozulmaz" demeyin; işinizi garantiye alın

Elektronik Cihaz Sigortası elektronik cihazların deneme devresinin tamamlanmasını takiben; Normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon ve/veya yer değiştirme esnasında, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

Ana Teminatlar:
 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
 • Hatalı dizayn ve malzeme
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri
 • Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri
 • Kavrulma, kararma, duman ve is
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları

 • Ek Teminatlar:
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları teminat altına alır.
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketler ve terörizm
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareket veya terör sebepli olaylar sonucunda makinelerde meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlarını karşılar
 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı
 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları teminat altına alır.