Nakliyat Abonman Sigortası

Nakliyat Emtia Abonman Sigortası

Neden Nakliyat Abonman Sigortası yaptırmalıyım?

Nakliyat Abonman Poliçesi: Bu poliçe ile sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre çerçevesinde, yapılan tüm sevkiyatlar yükleme ihbarının zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altındadır. Abonman poliçelerin süresi genellikle bir yıldır.

Nakliyat Blok Abonman Poliçesi: Sigortalının bildireceği ve sigorta dönemi içinde gerçekleştireceği poliçeye konu sevkiyatların toplam tahmini tutarı üzerine ayarlama fiyatının uygulanması sonucu tespit edilen primin önemli bir kısmı minimum ve depo prim olarak ve taksitler halinde tahsil edilir. Böylece, sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart ve süre çerçevesinde olmak kaydıyla yapılan tüm sevkiyatlar herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın teminat altındadır.

Poliçe dönemi sonunda, gerçeklesen sevkiyat tutarı üzerine ayarlama fiyatı uygulanarak, minimum ve depo primi aşan kısmı peşin olarak tahsil edilir. Poliçelerin süresi genellikle bir yıldır.