İhtiyari Koltuk Sigortası nedir?

İhtiyari Koltuk Sigortası

İhtiyari Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

işbu police ile personel/öğrenci servis taşımacılığı sözleşmesi kapsamında poliçede detayları yazılı araçta bulunan sürücü ve yolcuların; yolculuk esnasında, park halinde araçta bulundukları sırada, araca binip inerken kazaya karışması durumunda ve yol kenarında araç bozulmaları esnasında karşılaşabilecekleri kaza riskleri güvence altına alınmıştır. Kaza sonucu ölüm, kaza sonucu sürekli sakatlık riskleri ve tedavi masrafları poliçe üzerinde belirtilen teminat limitleri dahilinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde değerlendirilir.

Bu poliçe özellikle öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis araçlarına yapılmaktadır.

Poliçe kapsamında minimum uygulanması gereken teminatlar;

  • Kaza sonucu sürekli sakatlık 50.000 TL
  • Kaza sonucu vefat 50.000 TL
  • Kaza sonucu tedavi 5.000 TL

  • Kaza Sonucu Vefat


    Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine, ödenir.


    Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık


    Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir.