Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası Nedir?

Site ortak alan sigortası site ve apartmana ait olan çatı, merdiven, garaj, asansörler, garaj kapısı, su deposu, jeneratör vs. gibi bina sakinlerinin ortak kullanımlarına tahsis edilmiş olan kıymetlerin hasar görmeleri neticesinde ortaya çıkacak olan masrafları karşılayan bir sigortadır.


Neden Ortak Alan Sigortası ?

Son yıllardaki yapılan kanuni düzenlemelere göre site yönetimi ya da apartman yönetimi tarafından ortak alan sigortası yapılması gerekmektedir.

  • 634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde:“Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

  • Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: “Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulun Sigorta ettirilmesi gereklidir.”

  • Ortak Alan Sigortasını Kimler Yaptırmalıdır ?

  • Apartman yöneticileri
  • Site Yöneticileri
  • Profesyonel apartman yönetim firmaları
  • İnşaat Firmaları