Emniyeti Suistimal Sigortası

Emniyeti Suistimal Sigortası

Neden Emniyeti Suistimal Sigortası yaptırmalıyım?


Keşke dememek için...

Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı bordroya kayıtlı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı azami bedeli geçmemek üzere temin eder.

Ana Teminatlar: Personelinizin size ait aşağıdaki kıymetleri; çalması, zimmetine geçirmesi, hile, dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile sahip olması durumunda koruma altına alır.
  • Nakit para
  • Kıymetli evrak
  • Menkul kıymetler veya para ile ölçülebilen mallar

  • Teminat Esasları: Bu teminatın sağlanabilmesi için teminat verilecek kişilere ilişkin aşağıdaki ayrıntıların bilinmesi gerekir.
  • Adı Soyadı
  • Görevi
  • Unvanı
  • Teminat limiti