Nakliyat Emtea Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası

Neden Nakliyat Emtea Sigortası yaptırmalıyım?

Yol hali bu...

Sahibi bulunduğunuz malların, bir yerden diğer bir yere kara, hava ve deniz vasıtaları veya demiryolu ile nakledilmesi sırasında meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı teminat sağlar . Ayrıca sigortalı olarak sadece emtianızın değerini değil, navlun, sigorta ücreti ve öngörülen kâr gibi bazı ek giderleriniz de teminat altına alınabilmektedir.
Ek teminat olarak ; Savaş ve Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri vb. riskler poliçe kapsamına dâhil edilebilir. Bu ürünümüzde malınızın güvence altına alınması aşağıda belirtilen teminatlarla sağlanmaktadır.

Tam Zıya Teminatı:
Malınızın poliçede belirlenen sebeplerle sevkiyatın gerçekleştirildiği vasıta ile beraber tüm değerini yitirmesi durumunda güvence sağlamaktadır.
Dar Teminat:
Mallarınızın çeşitli vasıtalarla gerçekleştirilen sevkiyatlar esnasında, malınızda oluşacak kısmi hasar (geminin karaya oturması, alabora olması, çatışması, aracın çarpması , çarpışması , devrilme, yol çökmesi, seylap, dere taşması, hattan çıkma vb yangın infilak gibi ) sonucu kayıplarınızı güvence altına alan bir teminattır.
Geniş Teminat:
Geniş kapsamlı Emtia Nakliyat Sigortaları ise genel olarak vasıta ayrımı yapmaksızın (Gemi, Kamyon, Tren, Uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır. Ancak aşağıda önemli olanları belirtilmiş bulunan durumlar istisna tutulmaktadır:

  • Kanuna aykırı durumlar (yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık gibi),
  • Taşıma şartlarına uygun olmaması , ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf,
  • Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.
  • Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf,/li>
  • Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması,
  • Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
  • Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf.
  • Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
  • Harp ve Grev
  • Harp ve grev nedeni ile meydana gelen hasarlar ek ücretle isteğe bağlı olarak teminata dâhil edilebilmektedir.