Sorumluluk Sigortaları Hasar İşlemleri

İşveren Sorumluluk Sigortası Hasar İşlemleri

Sorumluluk Sigortası Hasarlarında Gerekli Belgeler

İşveren Mali Sorumluluk Hasarları

 • Sigorta Poliçesi
 • Kaza zaptı (iş güvenliği ve SGK müfettişleri kaza raporu )
 • İşçinin iş sözleşmesi, SGK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar
 • Ölüm halinde ise veraset ilamı, ölüm raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ücret bordroları
 • SGK rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı
 • Dava açılmış ise dava dosya fotokopisi ve mahkeme kararı
 • İşveren tazminat talep yazısı
 • 3. Şahıs Mali Sorumluluk Hasarı

 • Sigorta poliçesi fotokopisi
 • Kazaya ilişkin tutanaklar
 • Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan tazminat talep yazısı
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, faturalar, ilaç kupürleri
 • Ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ölüm raporu, defin ruhsatı
 • Zararın tespitine yönelik belge (bilirkişi raporu)
 • Mahkeme kararı