İşyeri Yangın Sigortası

İşyeri Yangın Sigortası

Neden İşyeri Yangın Sigortası yaptırmalıyım?

İşyeri paket sigortasının yapılması işyerinde oluşacak problemlere karşı ticari işletmenin garanti altına alınması açısından değerlendirilir.
İşyeri paket sigortası yapılarak öncelikle işyeri binasının ardından ise işyerinde bulunan kıymetli eşyaların, demirbaşların, güvence altına alınması gerçekleştirilir.
Ayrıca isteğe göre işyerinde çalışan işçiler de oluşacak kaza durumlarına karşı sigortalanabilir. İşyerleri birçok kişinin gelirini elde ettiği çoklu bir yapıdadır. Bu sebeple işletmelerde oluşacak iş aksatıcı unsurlar sebebiyle yalnızca işverenler değil, aynı zaman da işçiler de zor durumda kalacaktır. İş yerlerinde birçok farklı nedenle aksamalar yaşanmaktadır. Bu aksaklıkların nedeni kimi zaman elektrik, tesisat, yangın, hırsızlık gibi nedenlerden ötürü gerçekleşmektedir. Kimi zaman ise doğal afet, terör olayları ve benzeri durumlardan ötürü işyeri faal halini koruyamamaktadır.
Tüm bu olaylar karşılaşılması durumunda işveren ve işçilerin mağdur olmamaları için işyeri sigortası yaptırımı son yıllarda bir gereksinim haline gelmiştir.


İşyeri Sigortası Ne İşe Yarar?

 • İşyeri sigortası işlevi işyerinin gerçekleşecek olası olumsuz olaylara karşı teminat altına alınmasına yardımcı olmaktır.
 • İşyerlerinin birkaç gün çalışamaması bile büyük zararlar doğurmaktadır. Deprem, yangın, hırsızlık gibi büyük çapta zarar veren olayların gerçekleşmesi durumunda ise işyeri sahibinin hiçbir güvencesi olmaması oluşturulmuş olan büyük bir birikimin yok olmasına zemin hazırlayacaktır.
 • Bu sebeple işyeri sigortası yaptırılması gerek küçük gerek ise büyük işletmeler için bir zorunluluk halini almış durumdadır.
 • Ayrıca işyeri sigortası yapılmaması yalnızca işyeri sahibi ve çalışanlarını ilgilendiren bir durum olarak kalmamaktadır.
 • İşyerinde oluşan hasar sebebiyle başka bir konut ya da işyerinin zarar görmesi, üçüncü kişilerin sağlık problemi yaşaması durumunda da işyeri sahibi yükümlü olacağından işyeri sigortasının yapılması toplumsal açıdan da bir gereklilik oluşturmaktadır.
 • İşyeri sigortası yapılarak işyeri sahibinin, işyerinin, işyeri çalışanlarının ve işyeri çevresindeki kişi ve unsurların zor durumda kalmalarının önüne geçilir.
 • Ana Teminatlar:
 • Hırsızlık: Hırsızın çaldığı kıymetli eşyalar, hırsızın işyerine girerken vermiş olduğu zarar
 • Yer kayması: Toprak çökmesi ya da yer kayması sebebiyle oluşacak hasar
 • Grev: Sosyal içerikli eylemlerden ötürü oluşacak hasar
 • Lokavt: Kimi çalışma gruplarının toplu ara verme ve iş bırakma eylemleri
 • Terör Saldırıları: Kötü niyetli kişilerin saldırıları sonucu işyerinin açılmaması ya da zarar görmesi durumu
 • Deprem: Gerçekleşen deprem nedeniyle işletmede oluşacak hasar
 • Yıldırım: Yangın şartı olmaksızın yıldırımın oluşturmuş olduğu hasar
 • Yangın: İşyeri ya da çevresinde gerçekleşen bir yangının oluşturmuş olduğu hasar
 • Patlama: İşyerinde ya da çevresinde gerçekleşen bir patlamanın oluşturmuş olduğu hasar
 • Su baskınları: Su tesisatından ötürü gerçekleşen, selden ötürü gerçekleşen, komşular vasıtasıyla gerçekleşen su baskını hasarları
 • Kar çökmesi: Çatı ya da damda kar ağırlığının yaratmış olduğu çökmeye bağlı hasar
 • Cam kırılması: İşyerinde bulunan kapı, pencere ya da benzeri eşyaların kırılmasına bağlı hasar
 • Enkaz tahliyesi: Oluşan hasarların tahliye masrafları
 • Araç kazası: İşyerinin yere yakın katlarda bulunması durumunda araçların işyeri çarpmasına bağlı hasar
 • Komşuların zor duruma düşürülmesi: İşyerinde gerçekleşen olumsuz olaylardan ötürü komşularda oluşan hasar
 • Dışarıdan kişilerin zor duruma düşürülmesi: İşyerinde gerçekleşen olumsuz durumlardan ötürü üçüncü bir kişide gerçekleşen hasar
 • Kira kaybı: İşyerinin belirli nedenlerle kullanılamayacak duruma gelmesi halinde sözleşme gereğince ödenmesi gereken kira tutar.

 • Teminatlarına ek olarak;
 • Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işleri, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz.
 • Deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.
 • İşyerindeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz.
 • Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz.
 • Faaliyetinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz, Ürün Sorumluluk, Emtia Dahili Nakliyat, Fasondaki Emtia teminatlarını da alabilirsiniz.
 • İşyerim Paket Sigortası'na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçeyle tam güvence sağlayabilirsiniz.