Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı sağlık sigortası ülkemizde oturma izni almak isteyen ve ikamet tezkeresi başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaptırmak zorunda oldukları, sözleşme çerçevesi 9/2014 sayılı “ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge” kapsamında belirlenmiş sigorta süresi boyunca yabancı uyruklu kişilerin teminat dahilinde,hastalık ve kaza sonucunda oluşacak sağlık giderlerinin karşılayan özel sağlık sigortasıdır.


Yabancı sağlık sigortası yaptırılma amacı nedir?

11 Nisan 2014 tarihli yabancılar ve uluslararası kanununa göre oturma izni ve ikamet tezkeresi başvurusu esnasında en az 1 yıllık yabancı sağlık sigortası bulunması bir zorunluluktur. Bundan dolayı Türkiye’de oturma izni ve ikamet tezkeresi almak isteyenler, yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar. Ayrıca ülkemizde çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin de, yabancı sağlık sigortası yaptırmaları gerekir.


Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı sağlık sigortası zorunlu mudur?

Evet. Ülkemizde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, okul süresi boyunca her yıl yenilenmek üzere yabancı sağlık sigortası yaptırmak ile yükümlüdürler.


Yabancı sağlık sigortası kapsamı nedir?

Sigorta geçerli olduğu süre dahilinde sigortalının;
 • Hastalık veya kaza durumlarında özel sağlık kurumu tedavi ve tanı harcamaları
 • Gerekli durumlarda evde bakım masrafları
 • Ayakta tedavi durumlarında doktor, ilaç, tanı amaçlı yapılan testler ve gerekli durumlarda fizik tedavi masrafları
 • Cerrahi yatış masrafları
 • Yoğun bakım masrafları
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiyografi giderleri
 • Tek kişilik özel oda ve refakatçi masrafları
 • Doktor muayene ücreti
 • Reçeteli ilaç, tıbbi malzeme masrafları
 • Laboratuvar masrafları
 • Endoskopi uygulamaları
 • Anjiografiler
 • MR, radyografik çekimleri
 • Diğer tedavi masrafları (alçı, pansuman, serum vb.)