Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı ya da ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ile SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketi tarafından karşılanması, size yansıtılmaması amaçlanır.

Yani herhangi bir sigorta şirketinden tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü aldıysanız SGK ile anlaşması olan hastanelerde tedavi olur, yüksek kalitede sağlık hizmeti alırsınız ve SGK’nın karşılamadığı miktarı sigorta şirketiniz sizin yerinize öder.


Neleri Kapsar?

Ayakta Tedavi Teminatları: Sigortalı başına yıllık 10 adet başvuru limiti ile geniş teminat kapsamı sunulur.
 • Doktor muayene
 • Laboratuvar
 • Radyoloji
 • İleri tanı yöntemleri
 • Fizik tedavi

 • Yatarak Tedavi Teminatları:
 • Cerrahi ve dâhili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Küçük müdahale
 • Koroner anjiyografi
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri
 • Fizik tedavi (Ameliyat sonrası)
 • Evde Bakım (Poliçede belirtilen limitler dahilinde)
 • Suni Uzuv (Poliçede belirtilen limitler dahilinde)
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme (Poliçede belirtilen limitler dahilinde)
 • Radyoterapi

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Kapsam Dışı Durumlar Nelerdir?


  Sağlık sigortanızda teminat dışı kalabilecek halleri, poliçenizle birlikte görüntüleyebileceğiniz Poliçe Özel Şartlarından öğrenebilirsiniz. Sağlık sigortanızda teminat dışı kalabilecek haller aşağıdaki gibidir:
  Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.
 • Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 • Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,
 • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 • Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile,
 • Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.

 • Ücretsiz ve Ek teminatlar

  Ücretsiz Check-Up
  Check-up hizmeti, yılda 1 kez özel check-up anlaşmalı kuruluşlarda geçerlidir. Bekleme süresi 3 aydır.
  Ambulans Hizmeti
  Beyin kanaması, renal kolik, sıcak veya güneş çarpması, boğulma, şuur kaybına neden olan durumlarda acil ambulans teminini sağlanmaktadır. Ambulans için gerekli olan tüm masraflar, Sigorta tarafından karşılanmaktadır.
  Ücretsiz Diş Tedavi Paketi
  Diş Tedavi Paketi ile anlaşmalı diş hekimleri ağında; diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği, periapikal röntgen işlemleri kapsamındaki giderler yılda 1 kez karşılanır. Ayrıca tüm yıl boyunca; kişinin anlaşmalı diş hekiminde başkaca işleme ihtiyaç duyması durumunda TDB fiyat avantajı sunulur.
  Doğum Teminatı
  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında doğum masraflarını karşılanmamaktadır.Ancak farklı paket seçenekleri ile doğum ve gebelik masraflarını güvence altına almak mümkündür.
  Evde Bakım Teminatı
  Sigortalının sağlık kuruluşundaki yatarak tedavisi sonrasında, söz konusu tedavinin devamı için kendi evinde sadece tıbbi personel tarafından yapılan tıbbi bakım ve tedavilerine ilişkin giderler, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel şartları dahilinde ödenir
  Gündelik Yatış Tazminatı
  Tedavi giderlerinizin karşılanmasına ek olarak,“Hastanede Gündelik Yatış Tazminatı” kapsamında size ödeyeceğimiz nakit para tutarını ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz..