Kasko Sigortası

Aracınızı Korumanın Bir Yolu Var!

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.


Kasko Sigortası Kapsamı


Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Poliçede aksi belirtilmediği sürece kasko sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.


Kasko Sigortasında Başlangıç Ve Bildirim Süreleri


Kasko sigortası ödemenin yapıldığı tarihte başlar. Eğer poliçe tutarı taksitle ödenecekse peşinatın ödendiği gün sigorta başlar. Kasko sigortasının başlangıcı ve bitişi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer. Kasko sigortasında, sigorta ettiren araca zarar verici olayın yaşandığı günden itibaren 5 iş günü içinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Geniş bir kaskoda olması gereken teminatlar

Kaza
Çarpma - Çarpışma - Çalınma
Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu,motorsuz taşıtlarla çarpışması,çalınması veya yanması sonucu oluşan tüm hasarlar...
Manevi Tazminat
Manevi Tazminat
Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına ödenen bedele denir.
Cam Hasarı
Cam
Poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat altına alan sigorta teminatıdır.
Asistans Hizmetleri
Asistans
Kasko sigortası kapsamında aracın başına gelecek arıza, kaza veya beklenmedik durumlar için sigorta şirketinin sigortalıya sağladığı teminatlar/faydalar olarak tanımlanabilir.
İkame Araç
İkame Araç
Kasko sigortası kapsamında ikame araç teminatı; hasar gören aracın onarım süresinin belirlenen onarım süresini aşması sonucu, sigortalının aracını kullanamaması halinde hizmet verir.
İhtiyari Mal Sorumluluk
İhtiyari Mali Sorumluluk
Tam adı ''İhtiyari Mali Mesuliyet'' olan bu teminatın içerisinde yer aldığı kasko poliçesi, araç sahibinin 3.cü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararların trafik sigortası teminatlarını aşan kısmını teminata alır.