Tekne İnşaat Sigortası

Tekne İnşaat Sigortası

Neden Tekne İnşaat Sigortası yaptırmalıyım?

Tekne inşaatı ya da tadilatı sırasında teknede meydana gelebilecek hasarlar için güvence sağlayan Tekne İnşaat Sigortası öngörülmeyen büyük maddi zararları karşılar.

Tekne İnşaat Sigortası ile aşağıda belirtilen riskler sigorta altına alınmaktadır:

  • Tüm inşaat rizikoları sigorta süresi ile sınırlı olmak üzere teminata dahil olup, bu rizikolardan bir veya birkaçının gerçekleşmesi sonucu sigortalı tekneye gelecek zarar ve ziyanı
  • Sigorta süresi içinde ortaya çıkması kaydıyla gizli kusur nedeniyle, kusurlu parçanın onarımı ve yenilenmesi masrafları
  • Kusurlu çizimden doğan ziyan hasar ve masraflar ( kusurlu çizilmiş parçanın onarımı, değiştirilmesi, yenilenmesi, yerine başkasının konulması masrafları hariç )
  • Kızaktan inişi sırasında meydana gelebilecek kazalar
  • Donatılmak üzere, kendi gücü ile havuza götürülüp getirilmesi esnasında oluşacak hasarlar
  • 250 millik sınır içinde deneme seferleri çatışma sorumluluğu