Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Neden Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası yaptırmalıyım?

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak , taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.

CMR Sigortası,sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.
CMR Konvansiyonu, taşımacıların ödeyeceği tazminata bir limit getirmişlerdir. Söz konusu limit, kilogram başına 8.33 SDR (Special Drawing Right – Özel Çekme Hakkı) ile sınırlıdır.

CMR Sigortasında esas alınan unsurlar:

  • Taşıma karayolu ile gerçekleştirilmelidir.( araçtan inmediği sürece deniz, tren gibi taşıma araçlarıyla bölünebilir.
  • CMR’ye taraf en az bir ülkenin yer aldığı uluslararası bir taşıma olmalıdır.
  • Taşınan mal bir eşya olmalıdır. ( canlı hayvan nakli de yapılabilir.)
  • Taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç-alacak ilişkisi bulunmalıdır.
  • CMR Konvansiyonu aşağıda belirtilen durumlarda uygulanmaz ve sigorta teminatı içermez;
  • Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda,
  • Cenaze taşımalarında,
  • Ev eşyası taşımalarında ( Zati eşya )