İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk sigortası nedir?

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de teminat dahilinde değerlendirilmektedir.


Teminatlar nelerdir?

Ana Teminatlar:
  • SSK ve işçi yakınlarının işverenden talep edeceği teminatlar
  • SSK tarafından sağlanan yardımların üzerinde kalan tazminat talepleri
  • SSK tarafından işverene rücu edilebilecek tazminat talepleri

  • İsteğe Bağlı Teminatlar:
  • İşçilerin işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar sonucunda ortaya çıkan zararlar
  • İşçilerin görev nedeniyle bir başka yere gönderilmesi sırasında meydana gelen kazalar sonucunda zarar görmesi
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları