Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Neden Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası yaptırmalıyım?

Türkiye sınırları içinde karayolunda yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda , malların kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde yükümlülüğü bulunmaktadır.

Nakliyeciler taşıdıkları emtia da meydana gelebilecek zıya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluklarını taşıyıcı sorumluluk sigortası ile güvence altına alabilir. Nakliyecinin taşıdığı emtianın hasar veya kaybına ilişkin yasal sorumluluğunu; Emtia Genel Şartları, poliçede belirtilen özel şartlar ve limitler çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Ana Teminatlar:

  • Kamyon Klozu
  • İşbu sigorta; poliçede yazılı genel ve özel şartlar çerçevesinde, kamyon/TIR veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan 3. şahıslara ait yükün uğrayacağı zıya ve hasarlar sonucu sigortalı taşıyıcıya düşebilecek hukuki mali sorumluluğu teminat altına alır.
  • Tam Ziya Klozu
  • Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.