Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?

Hayatımızın her anında sağlığımız risk altındadır. Oluşabilecek her türlü riskler için kaliteli ve gelişmiş sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanını her bütçeye uygun çözümlerle sunuyoruz. Sağlık poliçeniz 1 yıllık olup; tercihinize göre Yatarak Tedavi, Ayakta Tedavi ve Ferdi Kaza teminatlarını kapsamaktadır

Ömür Boyu Yenileme Garantisi: Şartların sağlanması halinde sigortacı, ömür boyu yenileme şartını değerlendirir ve uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.


Teminatlar

Ayakta Tedavi Teminatları: Doktor muayenesi, İlaç, Röntgen, Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemlerine ait giderler, poliçede tercih edilmeleri kaydıyla belirtilen “Ayakta Tedaviler” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri kapsamında karşılanır. Genel teminatlar dışında ek teminat imkanları da söz konusudur.

Yatarak Tedavi Teminatları: Ameliyat, Ameliyatsız Tedavi, Yoğun Bakım, Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz Tedavi ve Tetkikleri, Tıbbi Malzeme ile Ambulans giderleri “Yatarak Tedaviler” limiti ve ödeme yüzdesi teminat altındadır.


Bireysel Sağlık Sigortası Hangi Tedavi Masraflarını Öder?

Karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde ayakta ya da yatarak yapılacak hastane tedavi giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı ve ilaç giderleriniz, küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır. Ayrıca çok geniş anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja sahip olursunuz.

Ücretsiz ve Ek teminatlar

Ücretsiz Check-Up
Check-up hizmeti, yılda 1 kez özel check-up anlaşmalı kuruluşlarda geçerlidir. Bekleme süresi 3 aydır.
Ambulans Hizmeti
Beyin kanaması, renal kolik, sıcak veya güneş çarpması, boğulma, şuur kaybına neden olan durumlarda acil ambulans teminini sağlanmaktadır. Ambulans için gerekli olan tüm masraflar, Sigorta tarafından karşılanmaktadır.
Ücretsiz Diş Tedavi Paketi
Diş Tedavi Paketi ile anlaşmalı diş hekimleri ağında; diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği, periapikal röntgen işlemleri kapsamındaki giderler yılda 1 kez karşılanır. Ayrıca tüm yıl boyunca; kişinin anlaşmalı diş hekiminde başkaca işleme ihtiyaç duyması durumunda TDB fiyat avantajı sunulur.
Doğum Teminatı
Sağlık Sigortası kapsamında doğum masraflarını karşılanmamaktadır.Ancak farklı paket seçenekleri ile doğum ve gebelik masraflarını güvence altına almak mümkündür.
Evde Bakım Teminatı
Sigortalının sağlık kuruluşundaki yatarak tedavisi sonrasında, söz konusu tedavinin devamı için kendi evinde sadece tıbbi personel tarafından yapılan tıbbi bakım ve tedavilerine ilişkin giderler, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel şartları dahilinde ödenir
Gündelik Yatış Tazminatı
Tedavi giderlerinizin karşılanmasına ek olarak,“Hastanede Gündelik Yatış Tazminatı” kapsamında size ödeyeceğimiz nakit para tutarını ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz..