Trafik Sigortası nedir?

Trafik Sigorta

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmayın!

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanır.

Geniş bir trafik sigortasında olması gereken teminatlar

Kaza
Çarpma - Çarpışma
Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu,motorsuz taşıtlarla çarpışması sonucu oluşan tüm hasarlar trafik sigortası teminatları dahilinde karşılanır..
Asistans Hizmetleri
Asistans
Asistans teminatı kapsamında aracın başına gelecek arıza, kaza veya beklenmedik durumlar için sigorta şirketinin sigortalıya sağladığı teminatlar/faydalar olarak tanımlanabilir.
İhtiyari Mali Mesuliyet
İhtiyari Mali Sormluluk
Tam adı ''İhtiyari Mali Mesuliyet'' olan bu teminatın içerisinde yer aldığı trafik poliçesi, araç sahibinin 3.cü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararların trafik sigortası teminatlarını aşan kısmını teminata alır.